DENUMIRE ARTERA

Alexandru Nasta

BIROUT DE EVIDENTA

SPCEP S1 biroul nr. 2;cu sediul in incinta Sectiei de Politie Nr. 2 Sector 1 Bucuresti - Str.Arh. Mincu Ion nr.15

SECTOR

1