Modele de cerere

Modele de cerere

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate  (timp mediu de completare 3 minute)
 2. Declaratie de luare in spatiu locativ (timp mediu de completare 2 minute)
 3. Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (timp mediu de completare 2 minute)
 4. Declaratie solicitant conform art.27, lit.c) din O.U.G. nr.972005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (timp mediu de completare 3 minute)
 5. Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (timp mediu de completare 3 minute)
 6. Cerere pentru eliberarea actului de identitate a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (timp mediu de completare 3 minute)
 7. Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (timp mediu de completare 3 minute)
 8. Cerere atribuire CNP pentru eliberarea pasaportului (timp mediu de completare 5 minute)
 9. Procura speciala eliberare act identitate (timp mediu de intocmire si autentificare la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României 10 minute)
 10. Anexa nr.4 – Model Cerere informatii de interes public (timp mediu de completare 3 minute)
 11. Anexa nr.5 - Model de reclamatie administrativa(1) conform Legii 544/2001 (timp mediu de completare 3 minute)
 12. Anexa nr.6 - Model de reclamatie administrativa(2) conform Legii 544/2001 (timp mediu de completare 3 minute)
 13. Cerere pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul inregistrat in R.N.E.P. (timp mediu de completare 3 minute)
 14. Cerere pentru eliberarea Formularului standard multilingv care sa insoteasca Certificatul privind domiciliul inregistrat in R.N.E.P. (timp mediu de completare 3 minute)
 15. Cerere privind aprobarea CI pentru cazuri deosebite la DGEP-MB (timp mediu de completare 2 minute)
   Tiparirea cererilor pentru eliberarea actului de identitate si pentru stabilirea resedintei de pe acest site trebuie sa se faca in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata-verso).