Despre noi

Despre noi


              Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti  este institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica   sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

              Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti  s-a infiintat  in temeiul art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor aprobata prin Legea nr. 372/2002 si potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 255/2004.

              Regulamentul de organizare si functionare al  Directiei Generale de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti   este  aprobat prin  Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 599/24.10.2020.

              Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti   are urmatoarele atributii principale:

   - Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

   - Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţă a Populaţiei;

   - Utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

   - Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

   - Coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

   - Asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

   - Aprovizionează serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

   - Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

   - Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

   - Ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

   - Îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

 

 

CONTACT

Serviciul de relatii cu publicul
Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, cod postal 040151, Bucuresti
Tel : 021.306.01.00 ; 021.306.01.05
Fax : 021.335.06.69

SEDIU ADMINSTRATIV

Str. Dimitrie Cantemir nr.1, sector 4, cod postal 040231, Bucuresti
Tel : 021.300.05.70 / 021.300.05.71
Fax :021.318.32.96

E-mail: relatii.publice@dgepmb.ro