Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

 

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei;

- actul de identitate al solicitantului;

- documentul cu care se face dovada adresei de resedinţă, original si copie;

- declaraţia găzduitorului.