Evidenta Persoanelor

 • Cadru legal - click aici
 • Eliberarea cărţii de identitate provizorie cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar în România - click aici
 • Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - click aici
 • Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei- click aici
 • Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii - străzii sau a renumerotării imobilelor - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - click aici
 • Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - click aici
 • Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate - - click aici
 • Eliberarea actelor de identitate si inscrierea mentiunii privind stabilirea resedintei de catre directia generala de evidenta a persoanelor - click aici
 • În atenţia cetăţenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor - click aici
 • Dovada adresei de domiciliu - click aici
 • Contravaloarea actelor de identitate - click aici
 • Taxa de timbru - click aici
 • Pentru Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor de pe raza Municipiului Bucuresti, taxele pentru C.I. se achita dupa cum urmeaza :        
 1. SECTOR 1: -Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 1

 2. SECTOR 2: -Oficiile postale

 3. SECTOR 3: -Birourile de Evidenta a Persoanelor

 4. SECTOR 4: -Oficiile postale sector 4 si ghiseeele directiei de taxe si impozite sector 4

 5. SECTOR 5: -Oficiul C.E.C., Oficiile DITL sector 5 SI PRIN SMS APELAND NUMARUL SCURT 7530

 6. SECTOR 6: -Birourile de Evidenta a Persoanelor