Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- certificatul de naştere, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

-  declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de  eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al  solicitantului;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - de 7 lei;

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.