<none>

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NOTIFICAT CU NR. 1704

Primaria Municipilui Bucuresti vine in sprijinirea initiativei vaccinarii noilor nascuti

 

 

 

Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;

- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui  de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de  reşedinţă, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;