Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;

- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui  de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de  reşedinţă, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;