Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate

Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate

DOCUMENTE NECESARE:

 

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- buletinul de identitate;

- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;

- certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

   În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.