ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

  • cerere pentru eliberarea cartii de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte (reprezentant legal);
  • certificatul de nastere (in original si copie xerox);
  • certificat casatorie parinti ((in original si copie xerox);
  • actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal , precum si documentul cu care se face  dovada domiciliului, (in original si copie xerox);
  • chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate (7 lei) ;
  • daca parintii au domicilii diferite este necesara o declaratie notariala in tara ori procura speciala de la consulatul/ambasada Romaniei din tara respectiva ca este de accord ca, copilul sa isi faca cartea de identitate la adresa celuilalt parinte. Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala (este obligatorie prenta minorului)

Persoanele care au depasit virsta de 18 ani vor da o declaratie din care sa rezulte motivele nepunerii in legalitate pina la aceasta virsta, la care vor anexa 3 fotografii tip B.I. si vor prezenta documentele cu care fac dovada domiciliului (in original si copie xerox).