ACTE NECESARE SCHIMBĂRII NUMELUI SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

1.    Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui:
-    certificate de naştere;
-    certificate de căsătorie.
2.    Un exemplar al monitorului oficial al României, partea III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui;
3.    Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
4.    Copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de lege;
5.    Cazierul judiciar al solicitantului;
6.    Cazierul fiscal al solicitantului;
7.    Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivele cererii sale;
8.    Copia B.I./C.I.;
9.    Copie paşaport;
10.     Declaraţii de notorietate  (în cazul în care este necesar) date în formă autentică.

Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă se depune la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui.

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în România se soluţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate vor prezenta în locul cazierului fiscal o declaraţie autentificată din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român.
Declaraţia va fi dată la un notar public în ţară sau dacă este dată în străinătate, la Misiunea Diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin, trebuie să fie aplicată apostila, conform convenţiei de la Haga.
Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România vor depune cererea la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din Sectorul 1.

Cererea poate fi depusă personal, prin mandatar cu procură specială, dată în formă autentică, iar dacă este dată în străinătate, la Misiunea Diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin, trebuie să fie aplicată apostila, conform convenţiei de la Haga sau împuternicire avocaţială.

Ofiţerii de stare civilă delegaţi şi personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate.

DATE DE CONTACT:

PRIMĂRIA SECTOR  1
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă – Direcţia Stare Civilă

B-dul Maresal Alexandru Averescu nr 17, sector 1
Telefon: 021 2220109; 021 2221299; 021 222 3151
comunicare@primariasector1.ro
 
program cu publicul:
luni-joi          9-15
vineri            9-13

decese: sambata, duminica  10-13
 

     CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor – Direcţia Stare Civilă

Str. Olari nr 19
Telefon: 021 2520274

Program cu publicul:

Primiri acte:
Luni,marti, miercuri        8.30-15.00
Joi                                     8.30-18.00
Vineri                                8.30-12.30

Eliberari acte:
Luni, marti, miercuri       15.00-16.00
Joi                                     15.00-18.00
Vineri                                12.30-13.30

Divorturi pe cale administrativa:
Luni, marti, miercuri        09.00-12.00; 13.00-15.00
Joi                                     09.00-12.00; 13.00-18.00
Vineri                                 09.00-12.00
 
Decese: sambata  9-14
              Duminica 9-13

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă

Str. Matei Basarab nr.63
Telefon: 021 3180323
                021 3180309
                021 3213875

Program:
Luni-joi   9.00-14.00
Vineri      9.00-12.00

Divorturi administrative:
Marti, miercuri   9.00-14.00

Garzi la decese sambata, duminica  10.00-13.00

PRIMĂRIA SECTOR 4
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă

Str. Gramont nr. 26
Tel: 0213359240

Program:
Luni-joi      9.00-15.00
Vineri         9.00-12.00
Permanenta sambata si duminica: 9.00-12.00

PRIMĂRIA SECTOR 5
Direcţia Evidenţa Populaţiei – Serviciul Stare Civilă

Str. Sapienţei nr.1
Telefon: 021 3186907

Program:
Luni-vineri   9.00-15.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă

Str. Drumul Sarii nr. 85
Telefon: 021 4105708

Program:
Luni-joi       9.00-15.00
Vineri          9.00-14.00

Decese: sambata, duminica  10.00-13.00

Modele de cereri

Model de cerere pentru eliberare actului de identitate
Model de cerere pentru stabilirea resedintei

Model de cerere de furnizare de informatii de interes public
Model de reclamatie (1)
Model de reclamatie (2)